Har du utfordringer på jobben?  Sliter du med forholdet til sjefen eller noen kollegaer, eller kanskje er det selve arbeidet du opplever lite givende eller problematisk?  Uansett hvordan du vrir og vender på det, er det deg det handler om for deg, og bare du kan gjøre noe med situasjonen.  Som en relasjonsbasert metode, kan gestaltterapi bidra til å løse opp i fastlåste situasjoner, virke inspirerende og klargjørende.

Hele tiden, og over alt i hverdagen er vi i relasjon til noe.  Går vi en tur i skogen eller fjellet, eksisterer vi i forhold til naturen rundt oss.  Vi påvirker naturen, naturen påvirker oss.  Det samme gjelder når vi er i relasjon til andre mennesker – vi influerer hverandre.  Vi kan også oppleve at ulike sider av oss selv har et gjensidig samspill, som for eksempel fornuft og følelser, sjenanse og pågåenhet.  

 De fleste av oss i yrkesaktiv alder har en eller annen relasjon til arbeidslivet.  Kanskje har du vært i en jobb lenge og føler behov for forandring?  Kanskje er du usikker på neste skritt i karrieren?  Er du venn med jobben du har? Kanskje er du arbeidsløs eller er redd for å bli det?  Og hvordan fungerer du egentlig i samspillet med dem på jobben?  Hvordan påvirker du andre, hvordan påvirker de deg?  Alt dette handler om relasjoner, enten med deg selv eller andre.

Som gestaltterapeut MNGF og mange år bak meg som yrkesaktiv i næringslivet, har jeg gjennom de senere år hatt mye fokus på skjæringspunktet mellom mennesket og dets forhold til arbeidslivet.  Jeg har vært engasjert i flere arbeidsmarkedsbedrifter som veileder og er for tiden engasjert i DI gruppen som er en arbeidsmarkedsbedrift som har NAV som oppdragsgiver.   

Ønsker du å sette deg selv og din relasjon til jobben på dagsorden?  Det er noe de fleste av oss kan ha godt av fra tid til annen.

Oslo, Bærum, Drammen

Pris pr time: kr 600        

Bestill time her: magne@ge-te.no          

 

Magne Solberg