Om oss

Donna

Donna Deane  Praksissted:  Høvik, Bærum

Jeg kommer opprinnelig fra New Zealand, men flyttet til Norge i 1990. Jeg har 4- årig utdannelse innen ulike retninger innenfor psykologi ved Open Univerity i England, og har studert medisinske fag ved Atlantis Medisinske Høgskole. I England hadde jeg egen psykoterapeutisk praksis en årrekke, og arbeidet flere år innenfor personaladministrasjon. Morsmålet er engelsk, men jeg snakker også norsk flytende. Min utdannelse som gestaltterapeut tok jeg ved NGI i Oslo i 1996.

Mitt livssyn som terapeut er at mennesket rommer både kropp, sjel og ånd, og at disse ulike delene påvirker hverandre innbyrdes og til sammen utgjør en helhet som er mer enn summen av dem. Denne overbevisning har ledet meg til å integrere våre ulike sider i terapien, og jeg ser det som min mest verdifulle egenskap som terapeut å støtte mine klienter til å finne bevegelse og vitalisering ut fra denne helheten. 

Jeg har praksis på Jar/Bekkestua.

Kontakt: Tlf 45 60 69 85 e-mail: donna@ge-te.no


Besøksadresse:
Bjerkelundsveien 54 A, Jar (se kart under Kontakt oss)

Priser:
1 time terapi: 600 kr
 
***

Magne

Magne Solberg,   Praksissted: Drammen

Relasjoner står ofte i sentrum i mitt arbeid som terapeut. Noen ganger er temaet nære relasjoner som partner eller familie, andre ganger kan det dreie seg om forholdet til noen på jobb eller andre steder. Vi kan også arbeide med din relasjon til ditt arbeid eller en livssituasjon du er oppe i. Min grunnleggende holdning er at terapi dreier seg om din relasjon til deg selv og ditt eget liv. Det vil alltid være et utgangspunkt i det arbeidet jeg gjør sammen med mine klienter. Tenker du at det kan være fruktbart for deg å arbeide med ditt forhold til noen eller noe i ditt liv, hører jeg gjerne fra deg.

Jeg har 4 års utdannelse ved NGI og er gestaltterapeut MNGF, og har 8 års erfaring som gestaltterapeut.  Jeg ble uteksaminert i 2007. I tillegg er jeg utdannet siviløkonom, og har mange års erfaring fra næringslivet.  Ofte har jeg klienter som ønsker å sette fokus på sitt forhold til jobben, enten de ønsker å se nærmere på karrieren eller har problemer av ulike slag tilknyttet arbeidsplassen.  For tiden har jeg oppdrag som jobbkonsulent ved arbeidsmarkedsberiften DI-Guppen som arbeider på oppdrag fra NAV, men har kapasitet til å ta imot noen klienter.  Jeg er ansvarlig for GETE Psykoterapi.

Kontakt: Tlf 91 83 29 84
E-mail: magne@ge-te.no
Priser:
1 time terapi: 600 kr
1 1/2 time parterapi 800 kr

***

Ellen

Ellen Stenrud, MNGF  Praksisted: Oslo sentrum

Til daglig arbeider jeg med barn og deres foreldre på Nic Waals Institutt i Oslo. Kvaliteten av omsorgen vi fikk som barn påvirker oss hele livet og bidrar til utformingen av våre relasjoner til andre mennesker. Som gestalterapeut kan jeg gjennom samtaler og øvelser bidra til oppdagelsen av valgmulighter, ressurser og potensiale som du bærer på, men som du kanskje ennå ikke ser så tydelig. Jeg tenker at alle erfaringer vi har med oss i livet setter spor i kroppen. Smerter eller ubehag  kan være symptom på uforløst energi som venter på å bli oppdaget og bearbeidet.

Gestaltterapi kan hjelpe til å forløse slik energi.

Jeg tilbyr individuell terapi, parterapi og familiesamtaler.

Jeg gir også veiledning til NGI studenter.

 

Jeg har 6 års utdanning fra NGI og er gestaltterapeut MNGF.

Jeg ble uteksaminert i 2007.

For tiden utdanner jeg meg i kroppsorientert traumebehandling (Somatic Experiencing, kalt SE)

Som gestaltterapeut og SE student er jeg forpliktet til regelmessig selv å gå i veiledning og egenbehandling. Dette er en kvalitetssikring på arbeidet jeg utfører som terapeut.

 

Jeg gir terapi i Sentrum Psykoterapi & Veiledning, Rosenkrantzgt. 10A, 0159 Oslo.

Tel: 46505741 eller e-post: e.stenrud@getmail.no

 

Pris: Prøvetime (60 min) kr. 500,-

        Ordinær time (60 min) kr. 800,-

        Parterapi/familiesamtale (90 min) 1200,-

        

        Veil. NGI studenter (60 min) 600,-